Notářská kancelář

Mgr. Petry Vymazalové

lorem ipsum dolor sit

Notářská kancelář

Mgr. Petry Vymazalové

lorem ipsum dolor sit

Notářská kancelář
Mgr. Petry Vymazalové

Mgr. Petra Vymazalová roce 2015 uspěla v konkurzu na obsazení uvolněného notářského úřadu po JUDr. Motáčkové a s účinností od 1. 1.2016 byla jmenována ministrem spravedlnosti České republiky notářkou v obvodu Městského soudu v Brně. Činnost pak zahájila dne 15.1.2016.

Panská 12
602 00, Brno

Ve 2. patře domu na ulici Panská 391/12 jsou poskytovány služby notáře nepřetržitě od roku 1993, kdy bylo zrušeno státní notářství a vznikly první notářské úřady v novodobé historii notářství. Na této adrese, popřípadě telefonicky či e-mailem, Vám ochotně zodpovíme Vaše dotazy a vyřídíme Vaše požadavky kdykoli v úředních hodinách, po dohodě případně i mimo úřední hodiny. Po předchozí domluvě je možné požadovaný úkon provést i mimo kancelář.

Notářské služby

K činnosti notáře

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Činnost notáře a samotný výkon notářské činnosti je upraven notářským řádem. Výkonem notářské činnosti se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání finančních prostředků a listin do notářské úschovy. V řízení o pozůstalosti, vykonává notář činnost soudního komisaře a provádí úkony okresního soudu.
Notářskou činnost vykonává každý notář nestranně, nezávisle a za odměnu pevně stanovenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR „notářský tarif“.

Obchodní korporace

založení či zrušení všech typů obchodních společností a družstev;

rozhodnutí jediného společníka či jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti;

osvědčení průběhu a osvědčení rozhodnutí přijatých na valných hromadách společností či členských schůzích družstev;

včetně přípravy souvisejících dokumentů a přímého zápisu do obchodního rejstříku

Společenství vlastníků jednotek

založení společenství vlastníků jednotek, popř. osvědčení rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků jednotek

Převody nemovitostí

sepsání kupních, darovacích a směnných smluv, včetně vyřízení zápisů do katastru nemovitostí

Notářské úschovy

přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám;

přijímání listin o právním jednání pro případ smrti, pokud nemají formu notářského zápisu;

Zástavní smlouvy

sepsání smlouvy, včetně provedení příslušného zápisu do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky

Manželské majetkové právo

sepsání smluv o majetkovém režimu manželů a snoubenců (manželské a předmanželské smlouvy)

Vykonatelné notářské zápisy

podklad pro exekuci (exekuční titul)

Svěřenské fondy

založení svěřenského fondu, včetně provedení příslušného zápisu do evidence svěřenských fondů

Nadace a nadační fondy

založení nadace nebo nadačního fondu, jejich změny, včetně provedení příslušného zápisu do nadačního rejstříku

Pořízení pro případ smrti

sepsání závětí a dalších listin o právním jednání pro případ smrti, včetně komplexního poradenství v oblasti dědického práva

Pozůstalost

činnost pověřeného soudního komisaře v obvodu Městského soudu v Brně

Osvědčování

jiných skutkových dějů, stavu věcí nebo osvědčení o prohlášení

Ověřování

ověřování pravosti podpisů (legalizace);
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace);
konverze dokumentů

Czech POINT

Provádíme výpisy z informačních systémů veřejné správy - Czech Point

 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku
 • výpis ze živnostenského rejstříku
 • výpis z Rejstříku trestů
 • výpis z Centrálního registru řidičů
 • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Kontakty

Kancelář

 • Panská 391/12
  602 00, Brno
 • 542 216 075, 542 217 484
 • vymazalova@notarkabrno.cz

 

Provozní doba

 • pondělí 8–16 hod
 • úterý 8–16 hod
 • středa 8–17 hod
 • čtvrtek 8–16 hod
 • pátek 8–15 hod

Mgr. Petra Vymazalová, notářka

 • IČ 04595858
 • DIČ CZ6961224028
 • ID datové schránky: 985cp93

Mgr. Jiří Vitouch, notářský kandidát, zástupce notáře

Bc. Kamila Prátová, notářská tajemnice

Jindřiška Švábová, notářská tajemnice

Miroslava Romanová, notářská tajemnice

Bankovní spojení

 • Bankovní účet: 2112519172/2700
  vedený UniCredit Bank
 • IBAN CZ47 2700 0000 0021 1251 9172
Czech POINT

Portál justice
www.justice.cz

Czech POINT

Katastr nemovitostí
www.cuzk.cz

Czech POINT

Notářská komora
www.nkcr.cz

Jak se k nám dostanete

Parkování je možné v podzemní garáži budovy Velký špalíček 50m od kanceláře. Do podzemních garáží Velkého Špalíčku můžete od 1.9.2018 vjet bez povolení MMB (pro vozidla návštěvníků OC Velký Špalíček neplatí zákaz vjezdu) z ulice Husovy, přes ulici Solniční, dále Veselou, Dominikánské náměstí a to po celý den. Výjezd na Husovu potom přes Šilingrovo nám. Parkovné Po–Pá 08:00–22.00, hodina 30 Kč.
GPS souřadnice: 49.1135794N, 16.3625125E.

Další parkoviště je 300 m od kanceláře v parkovacím domě DOMINI PARK (vjezd z ulice Husova u hotelu International). Parkovné Po–Pá 08:00–22.00, prvních 30 minut 15 Kč, hodina 30 Kč.
GPS souřadnice: 49.1944700N, 16.6056528E

MHD: všechny spoje se zastávkou na Hlavním nádraží nebo České, nejbližší z Husovy ulice – tramvají 5, 6 a 12 zastávka Šilingrovo nám. nebo z Masarykovy ulice – tramvají 4 a 9 zastávka Zelný trh.

Pěšky ca. 7 minut z dopravního uzlu MHD Hlavní nádraží po Masarykově ulici nebo z dopravního uzlu MHD Česká přes nám. Svobody ca. 500 metrů.